Photoshop Lightroom

 

Basic Photoshop Light Room
2-3 ชั่วโมง : 1000 บาท (1 ครั้ง)

  • โปรแกรมอย่างง่ายๆที่สามารถทำให้เราจัดการกับภาพถ่าย
    จำนวนมากๆของเราได้อย่างรวดเร็ว !
  • เรียนรู้ความหมายโปรแกรม เปรียบเทียบการทำงานของ Photoshop  
  • การใช้ Library และการ import ภาพเข้ามาใช้งาน
  • การปรับแต่งภาพในภาพที่มีบรรยากาศคล้ายกัน และการ Sync filter
  • การ Export ไฟล์ภาพ