พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์

   

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์
14 ชั่วโมง ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม       : 4,990 -  
ตัวต่อตัว   : 7,990 -

สำหรับผู้ที่อยากใช้คอมพิวเตอร์ เริ่มหัดใช้ แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน ?
เพื่อนำไปต่อยอดในการทำธุรกิจ หรือการเข้าสังคมออนไลน์ ไม่ให้ตกเทรน
เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่มีอายุมาก และยังไม่ถนัดการใช้คอมพิวเตอร์ 

 •  คอมพิวเตอร์คืออะไร ? ที่มาของระบบปฏิบัติการต่างๆ
 • การใช้งาน Windows 10 พื้นฐาน
 • เบื้องต้นการใช้งาน MS Word 2013 , Power point
  ขั้นพื้นฐานในการพริ้นเอกสารต่างๆ
 • รู้จักกับการใช้อินเตอร์เน็ต
 • การสมัคร E- Mail Adress การรับส่ง Mail, โปรแกรม
  Facebook และการดาวโหลดโปรแกรม
 • การโอนย้ายไฟล์งานต่างๆ จากสื่อ USB Flash Drive
  กล้องดิจิตัล ,โทรศัพท์มือถือ
 • การใช้สมาทโฟน แทปเล็ต, ipad ระบบปฏิบัติการ
  Android ,iOS

 

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ 2
14 ชั่วโมง ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม         : 4,990 -  
ตัวต่อตัว      : 7,990 -

หลักสูตรต่อเนื่องจากพื้นฐานให้เกิดความชำนาญ และได้ประโยชน์
ในการใช้คอมพิวเตอร์สูงสุด ในระดับที่สามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วย
ตัวเองโดยไม่ต้องง้อช่าง

 • การใช้โปรแกรม Multimedia ต่างๆ เพื่อความบันเทิง,
  ไรท์ CD-DVD
 • เรียนรู้การติดตั้งโปรแกรมต่างๆที่มีความซับซ้อน
 • การลบถอนโปรแกรมด้วยวิธีทั่วไป และการลบถอนด้วย
  โปรแกรมพิเศษ
 • การใช้โปรแกรม Anti Virus
 • เรียนรู้วิธีการ Format คอมพิวเตอร์เพื่อลง OS ตัวใหม่
 • รู้จักการ Set up ระบบเน็ตเวิร์กพื้นฐาน LAN
 • การเลือกซื้อคอมพิวเตอร์หรือโน๊ตบุ๊กสำหรับการใช้งาน
  พร้อมเรียนรู้เข้าใจเรื่อง Spec อย่างละเอียด
 • การใช้โปรแกรมเพื่อตรวจสอบอุณหภูมื การเช็ค Dead Pixel 
  และสมถภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่

 

                                                

พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับเด็ก (8 ปี ขึ้นไป)
14 ชั่วโมง ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม       : 4,990 -  
ตัวต่อตัว   : 7,990 -

คอสพิเศษสำหรับคุณหนู เพื่อเรียนรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ที่
มีเนื้อหาเหมาะสมกับวัย พร้อมเสริมสร้างพัฒนาการด้วยสื่อมัลติมเดี่ยต่างๆ
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการใช้คอมพิวเตอร์

 • ปูพื้นฐานการใช้ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์
 • เสริมพื้นฐานในการวาดภาพบนคอมพิวเตอร์
 • เรียนรู้การท่องเที่ยวบนโลกอินเตอร์เน็ต
 • เรียนรู้การใช้โปรแกรม Multimedia ต่างๆ