Graphic Design

Graphic Design 
( Photoshop + Illustrator )
14 ชั่วโมง  ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม 2 คนขึ้นไป     : 4,990 -  
ตัวต่อตัว        : 7,990 -

หลักสูตรสำหรับผู้จะเทิร์นโปรเพื่อไปประกอบอาชีพกราฟฟิกดีไซน์ในบริษัทต่างๆ 
เหมาะกับคนที่พอมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมกราฟฟิกอยู่บ้าง 
แต่ยังไม่เชี่ยวชาญ

 • ปูพื้นฐานทฤษฏีศิลป์
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
 • การวาดเส้นและสีด้วย PenTool
 • การวาดและออกแบบตัวการ์ตู
              - ฝึกฝนการ Draft งาน
              - การออกแบบวาดภาพเพื่อผลิตผลงาน
              - การลงสี และการเลือกใช้สี
 •  การออกแบบและสร้าง LOGO,Icon
 • การทำป้ายหรือ Ad โฆษณา

 

เมนุอาหาร

 

ออกแบบกราฟฟิกบนแพคเกจ (งานที่ทำให้กับขนมเปี๊ยะกัญณา)