Adobe Flash

Basic Adobe Flash   

14 ชั่วโมง ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม             : 4,990 -  
ตัวต่อตัว        : 7,990 -

โปรแกรมยอดนิยมในการทำภาพเคลื่อนไหว ที่ใช้ง่าย และรวดเร็ว เหมาะกับ
การทำอนิเมชั่น และนำไปประกอบในเวบไซต์เพิ่มเติมความสวยงาม และ
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการทำสื่อการสอนในรูปแบบ CAI  

 • ปูพื้นฐานทฤษฏีศิลป์
 • ปูพื้นทฤษฏี Animation
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
 • การทำภาพเคลื่อนไหวแบบ Frame by Frame
 • การทำภาพเคลื่อนไหวแบบ Motion Twin
 • การออกแบบและวาดตัวการ์ตูน
 • เขียน Storyboard และการทำ Animation เล็กๆ ( การ์ตูน )
 • เขียน Storyboard และการทำ Animation เล็กๆ 
  ( Banner,Ad )
 • การ Export งาน
 • พื้นฐานการเขียน Action Script  อย่างง่าย

 

ตัวอย่างงานอนิเมชั่น