Adobe Photoshop

Basic Adobe Photoshop      
14 ชั่วโมง  ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม             : 4,990 -  
ตัวต่อตัว        : 7,990 -

สุดยอดโปรแกรมตัดแต่งภาพยอดนิยม ในการผลิตงานศิลป์
บนคอมพิวเตอร์

 • ปูพื้นฐานทฤษฏีศิลป์
 • การใช้เครื่องมือพื้นฐาน
 • การตกแต่งรีทัชภาพ
              - การปรับแต่งสีด้วยเครื่องมือต่างๆ
              - การตัดต่อภาพ
              - การใช้ Filter เพิ่มลูกเล่นให้กับภาพ
 • การลงสีตัวการ์ตูน
 • พื้นฐานการทำงานเพื่อนำไปใช้งานต่างๆ
 • การทำป้ายหรือ Ad โฆษณา

 

Advance Adobe Photoshop
14 ชั่วโมง ( 7 ครั้ง  ) 

กลุ่ม             : 4,990 -  
ตัวต่อตัว        : 7,990 -

( ต้องผ่าน Basic PTS+ Pen Tablet )    

เสริมเพิ่มเติมการใช้งาน Photoshop ให้อยู่ในระดับมืออาชีพ !

 

 • ทดสอบและดูพื้นฐานการใช้ Photoshop
 • ช่วยแก้ไขปัญหากราฟฟิกที่มีคำถามจากงานที่ทำหรือบริษัท
 • การใช้ Smart Object กับวัตถุ
 • การใช้ Smart Adjustment  
 • การผสมและการซ้อนทับของการใช้ Smart Adjustment
 • การรีทัชชั้นสูง
 • การใช้ Action และพลิกแพลงการใช้ Action เพื่องานที่รวดเร็ว
 • เรียนรู้การใช้ Chanel เพื่องาน 2 -3 สีพิเศษ

Photoshop Digital Painting
14 ชั่วโมง  ( 7 ครั้ง  ) 
กลุ่ม             : 4,990 -  
ตัวต่อตัว        : 7,990 -


*ต้องผ่าน Basic PTS+ Pen Tablet

หลักสูตรสำหรับผู้ที่รักในการวาดรูปลงสีในคอมพิวเตอร์

 • ปูพื้นฐานการใช้สี และลักษณะงานต่างๆ
 • การลงสีด้วย Photoshop
 • วิธีการใช้ Pen Tablet ในการทำงาน
 • เสริมเทคนิกเฉพาะการลงสีงาน CG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างงาน